کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

چاپ کتاب آقای رسولی خورشیدی عضو هیات علمی رشته زبان واحد نکا

-دو کتاب ازگروه زبان انگلیسی تحت عنوانین     English Digest Through Reading Book One" و
"  English Digest Through Reading Book Tow" توسط حسن رسولی خورشیدی از اعضا هیات علمی گروه زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. این کتابها در زمینه‌های مباحث عمومی رشته  آموزش زبان انگلیسی تهیه و تنظیم شده است.                   

15-مهر-1386 | 1317 بار مشاهده
×

پیام