کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

یکصد و سی و هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

یکصد و سی و هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا با حضور اعضای جلسه در روز شنبه مورخ 22 آبان 1400 در اتاق ریاست محترم واحد برگزار گردید.

در این جلسه که با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید، پس از خیر مقدم گویی و تبریک پیشاپیش میلاد امام حسن عسگری( ع ) توسط آقای حسن پور بعنوان دبیر جلسه، مصوبات جلسه قبل قراِئت شد و آقای عموزاد کارشناس حقوقی دانشگاه در خصوص بخشنامه تعاونی مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان بعنوان عضو مدعو در جلسه حضور یافتند توضیحاتی را پیرامون بخشنامه و پیگیری انجام شده برای اعضای جلسه تشریح نمودند. سپس اعضای جلسه در خصوص موارد مصوبات قبلی و موارد پیشنهادی جدید جلسه تبادل نظر کردند که مصوبات ذیل به تصویب رسیده است.


اهم مصوبات هیات رئیسه واحد بشرح ذیل می باشد :


پیگیری جدی امور مربوط به جشنواره تدریس برتر تا مرحله عمل و اجرا


-  پیگیری و مکاتبه لازم در راستای اجرا و پیاده سازی مفاد بخشنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان و هیات علمی و ارائه گزارش مبسوط تا جلسه بعدی هیات رئیسه، پیرو بخشنامه ارسالی از سازمان و نامه رسیده از دبیرخانه هیات امنا
- مکاتبه


لازم با دبیرخانه هیات امنای استان در خصوص پاسخ به نامه واگذاری زمین و املاک مازاد دانشگاه به اعضای هیات علمی و کارکنان در اسرع وقت

جلسه هیات رئیسه به روایت تصویر :

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

22-آبان-1400 | 238 بار مشاهده
×

پیام