دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
هاشم بالویی، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
تحقیقات آموزشی

نام گروه: تحقیقات آموزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

نام مدیر گروه: دکتر محمد حاجی زاد
نام کارشناس مربوطه:
برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیشترکمتر

اعضای گروه:

تصویر نام و نام خانوادگی
محمد حاجی زاد دکتر محمد حاجی زاد (مدیر گروه)
حسین باقری دکتر حسین باقری
مرضیه رضایی کلانتری دکتر مرضیه رضایی کلانتری
یاسمن مدانلو دکتر یاسمن مدانلوچارت درسی:  ورودی 90      ورودی 91

فرمهای مورد نیاز:

 

JavaScript
0