دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
امین د مالدار
گروه عمران و معماری

نام گروه: عمران , معماری

مقطع: کاردانی - کارشناسی

نام مدیر گروه: مهندس امین مالدار

نام کارشناس مربوطه:
  • کاردانی: آقای اکبرزاده
  • کارشناسی: خانم کوچکی
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیشترکمتر

JavaScript
0