دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر

گروه کامپیوتر

مدیر گروه

مدیر گروه
کاردانی و کارشناسی

 
مجید سهیلی


مقطع نام کارشناس رشته
کاردانی پیوسته
کاردانی ناپیوسته
آقای حسین اکبرزاده
کاشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته

خانم باقری
 

سایت اختصاصی گروه کامپیوتر                     سایت حل تمرین

اعضای هیات علمی:

تصویر نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل
رحمت قاسمی رحمت قاسمی ghasemi{at}iauneka.ac.ir
  علی داد alidad{at}iauneka.ac.ir
  مجید سهیلی (مدیرگروه) soheily{at}iauneka.ac.ir

 

بیشترکمتر

JavaScript
0